14. okt, 2021

Det var fem skolebarn som omkom i Verdal

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 14. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no