17. okt, 2021

Kommunistene er slue kapitalister og storbønder...

Hentet fra Ringerikes Blad mandag 17. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no