25. okt, 2021

Foreløpig valgresultat i landkretsene i Buskerud

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 25. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no