26. okt, 2021

To fra Øvre Eiker til tings - tre med Hornsrud som var født i Eiker

Hentet fra DT&BB tirsdag 26. oktober 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no