28. okt, 2021

Huggormen i maven - En "røverhistorie"

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 28. oktober 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no