6. nov, 2021

Kanskje kan vi snart ringe utenlands

Hentet fra spalten "For 50 år siden" i Drammens Tidende 5. november 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no