8. nov, 2021

Det var kaldt

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 8. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no