10. nov, 2021

Vannrasjonering i Risør

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 10. november 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no