10. nov, 2021

Våronns julenummer

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 10. november 1921
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no