15. nov, 2021

Buskerud skolehjem

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 15. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no