15. nov, 2021

Skoleplikt fram til 18 år?

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 15. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no