21. nov, 2021

Bayerøl fra Frydenlund

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 21. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no