21. nov, 2021

Fagforeningsorkesterets strykere får ros av M.B.Landstad

Hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 21. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no