23. nov, 2021

Ris hjemme som straff for tyveri

Hentet fra DT&BB tirsdag 23. november 1971.
Fra spalten for 50 år siden.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no