25. nov, 2021

Bedrageri mot Vestfos Cellulose

Denne saken har vi så vidt vært innom tidligere. Men nå blir det nok mer framover!

Hentet fra osloavisen Tidens Tegn torsdag 25. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.no nb.no