30. nov, 2021

Overfallet på Nore har nådd hovedstasdspressen

Hentet fra Tidens Tegn onsdag 30. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no