30. nov, 2021

Haug prestegård utparselleres

Hentet fra Ringerikes Blad onsdag 30. november 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no