2. des, 2021

Kan fly styres i mørke og tåke?

Hentet fra Tidens Tegn fredag 2. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no