3. des, 2021

Etter ordre fra Moskva

Hentet fra Tidens Tegn lørdag 3. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no