3. des, 2021

Skjærdalens Bruk stanser i dag

Hentet fra Ringerikes Blad lørdag 3. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no