3. des, 2021

To sinnsyke rømte mens vokterne så på trekkspill

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 3. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no