5. des, 2021

Sognepresten på Fiskum er død

Knud Christian Jarl Møller ble født i Oslo 16. april 1861.
Han døde 2. desember og ble begravet fra Fiskum kirke 13. desember 1921.

"Sogneprest Møller tok eksamen i teologi i 1885 og begynte året etter i en stilling som personlig kapellan i Hole prestegjeld på Ringerike.
I 1899 ble han utnevnt til sogneprest i Gjerstad prestegjeld i Aust-Agder,
og han hadde dette embetet til 1910, da han ble sogneprest i Fiskum prestegjeld på Eiker.
Denne stillingen hadde han til han døde i 1921.

Som en forlengelse av arbeidet som sogneprest, var Møller formann i Fiskum Kristelige Ungdomsforening, som var blitt startet av forgjengeren, sogneprest Gudbrand Tandberg Rømcke.

På medlemsmøtene holdt han blant annet foredrag om emner som det gamle Rom, «Om Kinas sprog, skrift og litteratur», «Vort forhold til dyrene»,
«Jødenes historie efter Kristus», «Om Madagaskars land og folk», «Om Australien og mission blandt Australnegrene» og han viste lysbilder fra blant annet Stockholm og Sørlandet.
En større serie med lysbilder fra «Det hellige land» ble fullført bare noen måneder før han brått døde i desember 1921.


Notisene er hentet fra Kongsberg Dagblad mandag 5. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no