9. des, 2021

"Valgfesten" på Norderhov

Hentet fra osloavisen Social-Demokraten fredag 9. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no