16. des, 2021

Fengslingskjennelse mot Skiatdhaugen

Hentet fra osloavisen Morgenbladet fredag 16. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no