19. des, 2021

Kampen om LO

Hentet fra osloavisen Tidens Tegn mandag 19. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no