20. des, 2021

Nansen hjem fra Russland

Hentet fra Laagendalsposten tirsdag 20. desember.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no