20. des, 2021

Storm og springflo

Hentet fra Ringerikes Blad tirsdag 20. desember.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no