21. des, 2021

Herman Wildenvey

Hentet fra osloavisen Tidens Tegn onsdag 21. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no