23. des, 2021

Vilhelm Krag fyller 50 år

Hentet fra osloavisen Social-demokraten fredag 23. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no