24. des, 2021

Hakavik kraft søker folk

Hentet fra Norsk Kundgjøringstidende lørdag 24. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no nb.no