24. des, 2021

Utvidelsen av Drammen

Hentet fra osloavisen Socoal-demokraten lørdag 24. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no nb.no