25. des, 2021

Hungersnøden i Russland

Hentet fra Tidens Tegn tirsdag 27. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no