26. des, 2021

Julaften av Sigbjørn Obstfelder

Hentet fra Aftenposten 24. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no