27. des, 2021

Skilsmisse-saken på Kongsberg i Aftenposten

Hentet fra Aftenposten tirsdag 27 desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no