29. des, 2021

Naar jeg faar tid

Hentet fra Ringerikes Blad torsdag 29. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no