29. des, 2021

Det lysner i papirindustrien

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 29. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no