29. des, 2021

Drakk sprit på kafe i Hokksund

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 29. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no