30. des, 2021

Avholdsfolket...

Hentet fra Ringerikes Blad fredag 30. desember 1921.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no