2. jan, 2022

Så var det brennevinsforbudet igjen da...

Hentet fra Kongsberg Tidende mandag 2. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no