4. jan, 2022

Kommer spanskesyken tilbake

Hentet fra Kongsberg Tidende onsdag 4. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no