7. jan, 2022

Røkeberg nye skole ble innviet onsdag 4. januar

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 7. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no