8. jan, 2022

8. januar 1922 var en søndag. Lite å hente her i dag da...