9. jan, 2022

"Eld" - Et dikt av Olav Ellingsgaard

Olav ble født på gården Ellingsgaard i Ål i 1897.
I 1920 giftet han seg med Anna Aannestad fra Sandsvær.

Olav var heradsagronom i Øvre Eiker i bortimot 50 år.
Han var formann i Buskerud Bonde og småbrukarlag i mange år. Olav skreiv minneboka "Folk og Bygd".
Olav Ellingsgaard ble tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Diktet er hentet fra forsiden på Kongsberg Tidende mandag 9. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no