12. jan, 2022

Lillebil og Wildenvey til Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Dagblad torsdag 12. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no