14. jan, 2022

Har det skjedd en tragedie i Eikerskogen?

Hentet fra Kongsberg Tidende lørdag 14. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no