16. jan, 2022

Kværums Dampsag i Hokksund brant ned

Ole Jensen Kværum ble født på Snuggerud, Vardal, Gjøvik, Oppland 12. november 1892.
Han var gift med Klara Adolfsdatter Horne (1896-1986).

Ole Kværum døde i Hokksund 17. mars 1970 og er begravet ved Haug kirke.

Notisen er hentet fra Laagendalsposten mandag 16. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no