16. jan, 2022

Drakk "kaffedoktor" - døde

hentet fra Dagbladet lørdag 14. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no