16. jan, 2022

Kværum Dampsag i Hokksund brant ned

Hentet fra forsiden av Osloavisen Social-demokraten mandag 16. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no