17. jan, 2022

Influensaen i Kongsberg

Hentet fra Kongsberg Tidende tirsdag 17. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no