18. jan, 2022

En legpredikant med tyv

Hentet fra Kongsberg Dagblad onsdag 18. januar 1922.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no